Informacje ogólne o firmie Barona

Rok 2012 Barony w liczbach

  • Zaliczaliśmy się do grona 50 największych pracodawców w Finlandii
  • Nasze obroty wynosiły ponad 160 milionów euro
  • Zatrudniliśmy około 10 000 pracowników
  • Zakwaterowaliśmy ponad 30 000 osób
  • Posiadamy dwa centra usługowe, w Joensuu i w Lappeenranta
  • Prowadzimy działalność w pięciu różnych krajach, w Finlandii, Polsce, Szwecji, Rosji i Estonii.

Pierwsze kroki Barona

W 1998 roku studenci Markus Oksa i Mikko Leppänen podjęli pracę na budowie w okresie przerwy wakacyjnej. Były to czasy pomyślnej koniunktury i rozwijająca się branża budowlana potrzebowała wielu nowych pracowników. Panowie Oksa i Leppänen zorientowali się jak wielka luka w zasobach siły roboczej pojawiła się na rynku pracy. Zachęciło ich to do pośrednictwa w zatrudnianiu swoich kolegów ze studiów na tej samej budowie, na której pracowali. W ten sposób połączyli potrzeby pracowników i pracodawców, a na placu budowy panowało powszechne zadowolenie.

Nadeszła jesień i po przemyśleeniu dotychczasowych doświadczeń studenci zdecydowali się rozpocząć działalność biznesową na poważnie. Za pieniądze pochodzące z kredytu akademickiego pana Leppänena zakupiono pierwszy telefaks dla firmy i tak „infrastruktura” była gotowa. Dobre opinie o pracownikach zatrudnionych za pośrednictwem panów Leppänena i Oksy dały wyniki w postaci nowych zamówień. Był to sygnał startowy dla rozpoczęcia działalności przez firmę Barona. W okresie ponad dziesięciu lat obroty firmy wzrosły z dwóch milionów do ponad 160 milionów euro. Pan Markus Oksa jest obecnie Dyrektorem zarządzającym Koncernu, a pan Mikko Leppänen jest Członkiem Zarządu koncernu.

Barona dzisiaj

Firma Barona należy do najszybciej rozwijających się w ostatnich latach firm świadczących usługi rekrutacyjne, a w chwili obecnej zajmuje miejsce lidera w swojej branży w Finlandii. Historię Barony można nazwać fińską historią sukcesu. W ciągu około dziesięciu lat firma ta założona przez dwóch studentów rozwinęła się do dynamicznego koncernu, składającego się z sześciu przedsiębiorstw różnych branży o dużej fachowości, osiągająca obroty wysokości 160 milionów euro rocznie. Rozwój koncernu opiera się na silnym profesjonaliźmie w zakresie obsługiwanych branży, aktywności i indywidualizacji świadczonych usług oraz pożytkowaniu nowej wiedzy i innowacji.

W 2012 roku historia sukcesu firmy Barona kontynuuje się na rosnącym i dynamicznym rynku Polski.