Nasz sposób działania

Oferujemy naszym Klientom usługi dobrej jakości

Troszczymy się o zadowolenie naszych Klientów w ramach naszej codziennej pracy, a oprócz tego w szerszym zakresie poprzez corocznie przeprowadzanego badania nt. zadowolenia Klienta. Uzyskane przez nas wyniki napawają nas satysfakcją. Interesuje nas poziom zadowolenia naszych Klientów i traktujemy poważnie uwagi na temat jakości dostarczonych przez nas usług.

Najlepszym dowodem zadowolenia naszych Klientów jest wysoki poziom ich lojalności i przywiązania do naszej firmy. W celu umocnienia tak pozytywnej tendencji, poszerzyliśmy zakres naszych usług w taki sposób, aby nasza firma mogła jeszcze lepiej obsługiwać naszych Klientów w zakresie rozwiązań osobowych.

Podstawą naszej działalności są wartości, które objawiają się w naszym sposobie zbliżania się do ludzi i obsłudze Klientów. Naszymi wartościami są: poszanowanie człowieka, zadowolenie Klienta, dochodowość, ciągłe uczenie się nowych spraw oraz elastyczność w działaniach.

Barona jest autoryzowaną agencją zatrudnienia

Barona jest autoryzowanym członkiem Związku Agencji Zatrudnienia w Finlandii (HPL). W procesie autoryzacji zwraca się szczególną uwagę na sposób realizacji obowiązków należących do pracodawcy oraz przestrzeganie przez firmę zasad działania i zaleceń obejmujących branżę zatrudnienia.

W interesie Klienta leży wybór odpowiedniego partnera do współpracy. Dlatego warto nawiązać kontakt z taką agencję zatrudnienia, której przyznano autoryzację. Zapewnia to Klientowi poczucie bezpieczeństwa i zaufania, że przedsiębiorstwo partnerskie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki biznesowej.

Korzystanie z usług autoryzowanej agencji zatrudnienia daje również pracownikom pewność, że współpracują z firmą działającą zgodnie z ustawodwastwem obowiązującym pracodawców i kierującą się w działalności etyką zawodową.

W Polsce bierzemy udział w programie certyfikacji jakości usług Polskiego Forum HR, lokalnego Związku Agencji Zatrudnienia, tak więc jesteśmy zobowiązani do przestrzegania polskich przepisów prawnych i zasad etycznej działalności.

Wyręczymy Ciebie w przeprowadzaniu  procesu rekrutacji

Jakich pracowników szukasz? Proces rekrutacji rozpoczynamy od sporządzenia profilu kwalifikacyjnego poszukiwanego pracownika pod kątem oferowanego stanowiska. Wsparcie naszej międzynarodowej sieci biur Barony zapenia, że wybierzemy najlepsze kraje docelowe i kanały wyszukiwań. Opublikujemy oferty pracy, rozpatrzymy listy motywacyjne i CV oraz przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne w kraju zamieszkania kandydata. Możemy zastosować wdrożone przez nas multimedialne narzędzie rekrutacyjne w sieci: BaronaCV. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych zidentyfikujemy właściwe kompetencje kandydatów, ich przydatność do środowiska oferowanej pracy oraz poddamy ich różnym testom, przygotowanym dla każdego kandydata pod kątem oferowanego stanowiska.

Dostarczymy Państwu dokładny raport nt. kandydata do pracy. Spośród nich wybierzemy tych najlepszych, a ostateczny wybór należy do Państwa!

Po dokonaniu wyboru przez wasze Przedsiębiorstwo, rozpoczniemy starania o prawidłową relokację pracowników do Finlandii, tak aby mogli szybko nauczyć się reguł życia zawodowego oraz możliwości spędzania czasu wolnego w tym kraju. W razie potrzeby podczas wdrożenia do pracy oferujemy również usługi tłumacza.